Методическая работа

Агульная метадычная тэма

дзяржаўнай установы адукацыі “Блонская сярэдняя школа” на 2023/2024 навучальны год
развернуть

“Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў па фарміраванні асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў”

Мэта: павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў праз удасканальванне форм і метадаў педагагічнай дзейнасці, якія садзейнічаюць фарміраванню асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў і развіцці іх інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу.

Задачы:

  1. Прадоўжаць сістэмную работу па ўключэнні педагагічных кадраў у актыўную самаадукацыйную дзейнасць па засваенні спосабаў удасканалення прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў па фарміраванні асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў у сучасным адукацыйным працэсе;
  2. Удасканальваць метадычныя веды педагогаў па асваенні спосабаў арганізацыі навучання вучняў з шырокім выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі, онлайн-узаемадзеяння, дыстанцыйнага навучання і адукацыйных Інтэрнэт-рэсурсаў;
  3. Удасканальваць прафесійнае майстэрства на аснове ідэй педагогаў-наватараў і творча працуючых педагогаў;
  4. Удасканальваць формы работы з адоранымі і таленавітымі дзецьмі, спрыяць павышэнню якасці адукацыі на ўсіх ступенях навучання, павышэнню выніковасці ўдзелу ў інтэлектуальных конкурсах і прадметных алімпіядах, у навукова-даследчай дзейнасці і Інтэрнэт-алімпіядах;
  5. Стварыць умовы для павышэння эфектыўнасці работы ўсіх метадычных аб’яднанняў школы.

Структура вучэбна-метадычнай сеткі ДУА “Блонская сярэдняя школа”

Старшыня вучэбна-метадычнай работы школы Шмярко Г.А., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце.

 

  • Вучэбна-метадычнае аб’яднанне настаўнікаў пачатковых класаў. Старшыня Каробчыц Г.П.
  • Вучэбна-метадычнае аб’яднанне настаўнікаў-прадметнікаў. Старшыня Паддубоцкая І.У.
  • Вучэбна-метадычнае аб’яднанне класных кіраўнікоў. Старшыня Фінская А.І.
свернуть

Методическая сеть ГУО «Блонская средняя школа»

Единая методическая тема: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы по использованию технологии визуализации учебной информации в современном образовательном процессе.
развернуть

Цель: совершенствование образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогов учреждения образования по использованию технологии визуализации учебной информации, освоение рациональных методов и приёмов обучения и воспитания учащихся с учётом достижений современной педагогической науки, эффективной педагогической практики и эффективной организации работы методических объединений.

Задачи:

1.продолжить системную работу по включению педагогических кадров в активную самообразовательную деятельность по использованию технологии визуализации учебной информации в современном образовательном процессе.

2.совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, учебно-исследовательской деятельности, внеклассной работы учащихся через особые формы психолого-педагогического взаимодействия педагогов, школьников и родителей.

3.содействовать повышению профессиональной компетентности педагогических кадров и их успешной аттестации посредством изучения, обобщения, описания и распространения опыта работы эффективно работающих учителей.

4.создавать условия для повышения эффективности работы всех методических объединений школы.

5.разработать рейтинговую систему мониторинга и оценивания профессиональных достижений педагогов.

Структура методического сообщества педагогов

ГУО «Блонская средняя школа»

 

Методическое объединение учителей начальных классов - Руководитель: Коробчиц А.П.

Методическое объединение учителей гуманитарного направления и естественно-математического направления - Руководитель: Поддубоцкая И.В.

Методическое объединение  классных руководителей - Руководитель: Финская  Е.И.

свернуть

Нормативные документы:

развернуть

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

 
свернуть

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, УКАЗАНИЯ

развернуть
свернуть

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

развернуть