Музей Хлеба

У ДУА «Блонская сярэдняя школа» знаходзіцца краязнаўчы музей Хлеба

“Музей хлеба” з’яуляецца цэнтрам захавання традыцый старадаўняй культуры Беларускага народа. У музеі сабрана вялікая колькасць экспанатау, якія ляглі у аснову шасці экспазіцый.

Музей налічвае сем экспазіцый: “Хлеб да рэвалюцыі”, “Хлеб і Ленін”, “Хлеб і подзвігі”, “Цяжкі хлеб вайны”, “Навука і хлеб”, таксама працуе этнаграфічная экспазіцыя “Беларуская хатка”.